Hırsızlık

İşinizin başında olamadığınızda, çalışanlarınıza yeterince güvenebiliyor musunuz?

Hırsızlık ürün seçeneklerimiz ile, Yapı Kredi Sigorta bu tür endişelerinizin çözümünde sizin yanınızda...

Hırsızlık Sigortası
 

Emniyeti Suistimal

"Ağacın kurdu içinden olur." sözü, güvenilen kişinin ihanetini anlatmak için söylenmiştir. Yapı Kredi Sigorta, Hırsızlık Sigortası hizmetleri arasında sunduğu Emniyeti Suistimal Sigortası ile güvenilen kişilerin, kendilerine emanet edilen para ve kıymetli evraka bu güveni kötüye kullanarak verecekleri zarar, kayıp ve hasarı güvenceye almaktadır.

Özellikle büyük kuruluşlarda sık rastlanan bu tür olaylar karşısında güvence sağlayan Emniyeti Suistimal Sigortası'nda veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve şehirlerarası seyahat eden satıcılar, ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları, parayla doğrudan ilişkisi olmayan diğer personel ve işçiler, parayla olan ilişkilerinin yakınlığına, dolayısıyla görevlerini kötüye kullanabilme olasılığına göre, gruplandırılarak değerlendirilirler.

Taşınan Para

Topluca taşınan para, korunması en zor olandır. Yapı Kredi Sigorta, Hırsızlık Sigortaları Taşınan Para Sigortası ile bu riski güvenceye alıyor.

Taşınan Para Sigortası, işletmeler arasında veya bankalardan işletmelere, işletmelerden bankalara taşınma sırasında, para ve kıymetli evrağın çalınmasıyla meydana gelen kayıp ve hasarı güvence altına alıyor. Bankadan işletmeye veya işletmeden bankaya taşınma sırasında üçüncü kişilerin silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanarak yapabilecekleri gasp ve hırsızlıklarla, taşınma sırasında kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek zarar ve bu nedenlerden yararlanılarak yapılacak hırsızlıklar Taşınan Para Sigorta'sının kapsamındadır.

Kredi Kartı Sigortası

Kredi Kartları Emniyeti Suistimal Sigortaları
Günümüzde kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla bu kartların kötüye kullanımı da sıkça rastlanan olaylardan oldu.

Yapı Kredi Sigorta Kredi Kartları Emniyeti Suistimal Sigortası'yla, bu tür kötüye kullanımlar karşısında bankaları güvenceye alan bir hizmet sunuyor.

Bu poliçeyle, bankalar tarafından verilen Business Card'ların, banka ve kart sahibi firmaların kart verilen personeli tarafından, şirketle ilgili olmayan kişisel harcamalar için kullanılması dolayısıyla, bankaya karşı ileri sürülecek talepler poliçede yazılı limitler çerçevesinde temin edilir.

Kredi Kartı Hırsızlık Sigortası
Kayıp, sahte ya da çalıntı kredi kartlarının, yetkisiz kişiler tarafından kullanılması sonucu oluşacak zararlara karşı, kart çıkaran kuruluşları teminat altına alır.

Kredi Kartı Seyahat Bireysel Kaza (Travel Accident)
Anlaşmalı banka veya kurumlar tarafından verilmiş bir kredi kartı kullanarak yolculuk bileti alanlar, Yapı Kredi Sigorta tarafından otomatik olarak sigortalanmaktadır.

Kart sahipleri, eşleri ve 23 yaşından küçük bağımlı çocukları, söz konusu araçla yapacakları yolculuklar sırasında, meydana gelebilecek kazalara karşı Bireysel Kaza Sigortası'na sahip olmaktadır.

Geniş Kuvertürlü Banka Sigortası

Bankacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında, karşılaşılabilecek iyi niyetli olmayan davranışlar, kimi kez bu kuruluşların giderilmesi zor zararlarına neden olmaktadır.

Yapı Kredi Sigorta, bankalarımızı bu tür risklere karşı güvenceye alan "Geniş Kuvertürlü Banka Sigortası" hizmetini sunuyor.

Bu sigortayla bankalar,


 • Personelin sadakatsizliği,
 • Fiziki olarak tesisi ve müştemilatta bulunan kimselerce gerçekleştirilen hırsızlık,
 • Fiziki olarak tesis ve müştemilatta bulunan kimselerde gerçekleştirilen hırsızlık,
 • Sahtekarlık sonucu bilgisayar sistemlerinde data kaybına yol açma ve bu nedenle meydana gelen zararlar
 • Yanlış beyan, soygun, silahlı soygun, esrarengiz ve açıklanamayan şekilde meydana gelen kayıp,
 • Herhangi bir kimsenin neden olacağı hasar,
 • İmha veya bir evrakın yanlış yere konulmasının neden olacağı zararlar
 • Nakil sırasında meydana gelebilecek zararlar
 • Ödeme emirleri üzerinde tahrifat veya bunların hileli bir şekilde değiştirilmesi yoluyla müşteri veya bankanın bilgi ve rızası alınmaksızın (sahte imza ile) ödenen veya teslim edilen para veya mal.
 • Tahrif edilmiş veya hileli şekilde değiştirilmiş borç senetlerinin veya ciro edilmiş senetlerin ödenmesiyle meydana gelen zararlar.
 • Sahte para ve tahrif edilmiş evrakın sebep olduğu zararlar
 • Büro demirbaşları, tesisat ve mobilya ile kırtasiye ve malzemelerin, kasaların, kasa hücrelerinin , hırsızlık, soygunculuk veya tehdit yoluyla çalınması ve çalma girişimi nedeniyle uğrayabilecekleri zararlar
 • Kötü niyetli hareketlerin neden olabileceği zararlara karşı güvence alırlar.

Daha fazla bilgi için "Randevu Talep Formu"Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için "Randevu talep formu" 'nu doldurabilirsiniz. Sigorta ve emeklilik konularında ihtiyaçlarınızı beraber belirleyelim.
Randevu Talep Formu

Allianz Müşteri Hizmetleri ;


Allianz 0850 399 9999

0850 399 9999